ER DU I TVIVL… om psykoterapi kan hjælpe dig?

Læs her om hvad du kan få ud af psykoterapi, og hvilken betydning det kan få for dig og dit liv…

  • Er du i en akut situation, hvor du hurtigt skal træffe beslutning om i morgen eller næste uge?
  • Har du problemer i dit parforhold, som du har brug for at forstå?
  • Eller er du nået til et sted i livet, hvor du ønsker at ”genopfinde” dig selv?

Den psykoterapeutiske proces hjælper dig til at gøre både dine bevidste og ubevidste tanker, følelser eller overbevisninger konkrete i forhold til den situation du befinder dig i, så du bedre kan forstå din egen rolle og hvordan du kan løse de problemer, du står overfor.

Gennem samtaler evt. kombineret med afslapning/øvelser involverer du både gamle og nye følelser og tanker, så du opnår nye indsigter, perspektiver og muligheder, der kan forandre din opfattelse af dine uhensigtsmæssige eller måske uoverskuelige tanke -og følelsesmønstre.

Ved at få hjælp til at udforske dine følelser og tanker om dig selv og dine relationer, kan du udvikle din selvindsigt og forståelse af hvad ”livets mening” er for dig, så du gennem tale og handling kan udtrykke dine behov og ønsker i forhold til andre mennesker.

Du kan udfordre dine tidligere eller kommende beslutninger og handlinger – og ikke mindst forholde dig til deres mulige konsekvenser – i form af glæde og lykke eller kulde og smerte. Du vil kunne mærke et begyndende øget selvværd og selv-accept, bedre følelsesmæssig balance og større selvtillid til at møde verden omkring dig, så du aktivt kan skabe det liv, du ønsker dig.

Dit dybe personlige udbytte fra psykoterapi, er en bedre og mere harmonisk kontakt til dit følelsesliv og dine grundlæggende værdier, og dermed en dybere personlig indsigt og forståelse af dig selv og din intention med livet. Dit personlige arbejde med refleksioner over hvorfor du har valgt at leve dit liv, som du har, kan lede dig tilbage til de afgørende øjeblikke, hvor du sagde ja, nej eller bare var passiv og lod andre bestemme. Tre forskellige beslutninger som fremover enten kan skabe begrænsninger for dig, eller give dig nye muligheder.

Men… hvordan ønsker du at leve dit fremover? Fortsætte med det du plejer, eller finde frem til de grundlæggende eksistentielle og følelsesmæssige værdier, der skal give dit liv mening og indhold? Beslutningen er din – men du kan få hjælp til at finde vejen frem til den!

Gennem mit arbejde i mere end 20 år, har det ofte vist sig, at problemerne for mange af mine klienter grundlæggende handlede om balancen mellem livets modgang og medgang og deres ikke-indfriede forventninger. For andre var det deres håbefulde antagelser om at nye følelsesmæssige relationer, et andet studie eller et nyt job vil kunne løse alle problemer. For nogle var det i relationen til deres mor eller far, for andre tvivlen om mandens, konens eller kærestens kærlighed og troskab. For flere og flere er det også blevet nøgleord som stress eller depression, der beskriver den daglige belastning ved både at skabe en familie og få kærligheden til at trives samtidig med job og karriere.

   Hvis du er i tvivl – om psykoterapi kan hjælpe dig…

– kan du blive inspireret af at læse om, hvordan mine psykoterapeutiske samtaler foregår med mine klienter. I bogserie “Livets labyrint – fortællinger om kvinder og mænd – og hvordan de finder vej gennem livet“, har jeg beskrevet samtaler med kvinder, mænd og par, om hvordan de fik arbejdet sig igennem modgang og krise frem til medgang og lykke.

Bog 1 er udkommet med flotte anmeldelser og kan findes på Google. Bog 2 udkommer efteråret 2020.

Hvilken psykoterapeut skal du vælge?

Vær opmærksom på at psykoterapeuter er lige så forskellige som de mennesker, du møder i din dagligdag. Dette har helt naturligt også betydning for den enkelte psykoterapeuts valg af uddannelse og tilgang til psykologien blandt den mangfoldighed af forskellige teorier og metoder, der er indenfor psykologien og som kommer til udtryk gennem den enkelte psykoterapeuts valg af arbejdsmetoder. Men som forskningen har vist, er det psykoterapeutens menneskelige egenskaber der er afgørende for, om du får udbytte af psykoterapi.

”Forskning har vist, at det mest afgørende for at få udbytte af psykoterapi er interessant nok ikke terapeutens uddannelse og retning (terapeutisk metode), men derimod menneskelige egenskaber som empati, varme og rummelighed”.

(Kilde: Psykoterapiens ABC, red. Bo Møhl og Morten Kjølbye, Psykiatrifondens forlag, 2016)

Du kan finde mig her på Healt24.dk og kirkeskovpsykoterapi.dk hvor du kan læse om min faglige baggrund for at arbejde som psykoterapeut, coach m.m. både for private klienter og for virksomheder og organisationer.

   Mange sommerhilsener fra

   Vagn Kirkeskov

Psykoterapeut & Coach

Dramatrekanten – dramaet …

Den usynlige dramatrekant Ligesom frøen der langsomt bliver kogt i gryden, fordi den vænner sig til temperatu…

06.10.2020 Af Betinna Sidor

Lækker julemad

Vi elsker at spise lækker julemad – men selvfølgelig med måde! :) Hvilken juleret er din favorit?

25.12.2019 Af Health 24

Have You Spoken with Your Inner Critic Today? I have a gallery of the inner critic that I can identify when t…

08.09.2020 Af Betinna Sidor

Sov godt

Hvad sker der helt præcist, når man ikke får nok søvn? https://h24.li/sovgodt  

06.04.2020 Af Health 24